Pohybové minimum s Miroslavom Palíkom

Pohyb je súčasťou života, v širšom zmysle. V tom užšom, pravidelný fyzický pohyb by mal byť súčasťou každodennej rutiny, hoci by ste tomu venovali iba 15 minút. I výskumy dokazujú, že cielená fyzická aktivita doslovne omladzuje telo a zlepšuje kognitívne funkcie. Prispieva aj k psychickému zdraviu, teda celkovej odolnosti organizmu.

V spolupráci s Ing. Miroslavom Palíkom, PhD. sme pre Vás pripravili sériu videí, kde si budeme postupne budovať správne pohybové vzorce. V prvej časti sa naučíme ako efektívne rozcvičiť kĺbový aparát, aby sme sa pripravili na dennú fyzickú záťaž.

1
Rozcvičenie kĺbového aparátu

 

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták