Odpovede na aktuálne otázky pod taktovkou odborníkov…

Testy akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslami CB655AD, CB656AD, CB701AD a CB729AD.

1
Zmeniť či nezmeniť prax našu každodennú? To je otázka!

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

2
Aktuálne otázky pod taktovkou odborníkov

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

3
Aktualizované odporúčania pre farmakoterapiu vertebrogénnych ochorení

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

4
Nové možnosti redukcie rizík artériovej hypertenzie

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

5
Záznam webinára z 23. júna 2020

 

6
Záznam webinára z 2. júna 2020

 

7
Záznam webinára z 23. apríla 2020

 

Partner podujatia

 

krka_logo_info

 

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava
www.krka.biz/sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC