eKlinická prax

Odborné podujatie pre lekárov Klinická prax už zavítalo do viac než 20 miest na Slovensku. Prostredníctvom našich telemostov dokážeme ročne osloviť viac než 4 000 lekárov rôznych špecializácií. Pre vás, ktorí uprednostňujete sledovanie podujatia v reálnom čase v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde, sme pripravili projekt eKlinická prax. Tiež sa môžete zapojiť do diskusie, alebo hlasovania k prednáškam prostredníctvom priameho prenosu.

Podujatia si môžete opätovne pozrieť aj neskôr s odstupom času zo záznamu.

Záznamy z podujatí 2020

1
eKlinická prax, 25. júna
2
eKlinická prax, 11. júna
3
eKlinická prax, 28. mája s autodidaktickým testom
4
eKlinická prax, 14. mája s autodidaktickým testom
7
eKlinická prax, 2. apríl
8
Klinická prax, 10. marec 2020

E-spravodajstvo

1
E-spravodajstvo zo 40. výročnej konferencie SSVPL

 

Priestor vytvorený pre e-spravodajstvo zo 40. výročnej konferencie SSVPL v termíne konania 10. – 12. októbra 2019. Obsah tvoria rozhovory s opinion lídrami. Moderátorkou spravodajstva je MUDr. Jana Bendová, PhD.

10. októbra: MUDr. Eva Hudobová, Ing. Peter Blaškovitš – generálny riaditeľ NCZ, MUDr. Adriana Šimková, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH., MUDr. Peter Makara, MPH – prezident SSVPL

11. októbra: Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, PhD., FESC – prezidentka SHS, Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

Keynote speaker: Prof. Christos Lionis, MD, PhD., FRCG, FWONCA, FECS

Partnerom spravodajstva je produkt Novalgin

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Materiál je určený pre odbornú verejnosť. Kód materiálu: SACS.MEM.19.09.0525. Dátum prípravy materiálu: September 2019. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: sanofi-aventis Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku nájdete tu.

Záznamy z podujatí 2019

1
Klinická prax, 12. a 13. november 2019

Súčasťou prednášky Miesto a význam intenzifikovanej statínovej liečby je akreditovaný AD test do 7. júla 2020, ktorý nájdete tu.

Súčasťou prednášky Metamizol a jeho praktické využitie v bežnej klinickej praxi liečby bolesti je akreditovaný AD test do 3. augusta 2020, ktorý nájdete tu.

2
Klinická prax, 4. november 2019

Súčasťou prednášky Antitrombotická liečba včera, dnes a zajtra je akreditovaný AD test do 31. mája 2020, ktorý nájdete tu.

Súčasťou prednášky Bezpečná aplikácia injekcie z pohľadu sestry a pôrodnej asistentky je akreditovaný AD test do 16. júna 2020, ktorý nájdete tu.

3
Klinická prax, 18. a 19. september 2019

Súčasťou prednášky Očkovanie proti chrípke – zvyšovanie kvality života je akreditovaný AD test do 9. apríla 2020, ktorý nájdete tu.

4
2018 ESC/ESH Odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie
5
Sympózium: Aktuálna koncepcia manažmentu artériovej hypertenzie, 5. apríl 2019
6
Klinická prax bez bolesti, 16. apríla 2019
7
Klinická prax v pediatrii, 27. marca 2019
8
Klinická prax okolo nás, 14. marca 2019

Záznamy z podujatí 2018

1
Výber záznamov z prednášok na podujatiach Klinická prax 2018
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.