eKlinická prax

Odborné podujatie pre lekárov Klinická prax už zavítalo do viac než 20 miest na Slovensku. Prostredníctvom našich telemostov dokážeme ročne osloviť viac než 4 000 lekárov rôznych špecializácií. Pre vás, ktorí uprednostňujete sledovanie podujatia v reálnom čase v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde, sme pripravili projekt eKlinická prax. Tiež sa môžete zapojiť do diskusie, alebo hlasovania k prednáškam prostredníctvom priameho prenosu.

Podujatia si môžete opätovne pozrieť aj neskôr s odstupom času zo záznamu.

Záznamy z podujatí 2020

1
eKlinická prax, 25. júna
2
eKlinická prax, 11. júna
3
eKlinická prax, 28. mája s autodidaktickým testom
4
eKlinická prax, 14. mája s autodidaktickým testom
7
eKlinická prax, 2. apríl
8
Klinická prax, 10. marec 2020

E-spravodajstvo

1
E-spravodajstvo zo 40. výročnej konferencie SSVPL

 

Priestor vytvorený pre e-spravodajstvo zo 40. výročnej konferencie SSVPL v termíne konania 10. – 12. októbra 2019. Obsah tvoria rozhovory s opinion lídrami. Moderátorkou spravodajstva je MUDr. Jana Bendová, PhD.

10. októbra: MUDr. Eva Hudobová, Ing. Peter Blaškovitš – generálny riaditeľ NCZ, MUDr. Adriana Šimková, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH., MUDr. Peter Makara, MPH – prezident SSVPL

11. októbra: Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, PhD., FESC – prezidentka SHS, Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

Keynote speaker: Prof. Christos Lionis, MD, PhD., FRCG, FWONCA, FECS

Partnerom spravodajstva je produkt Novalgin

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Materiál je určený pre odbornú verejnosť. Kód materiálu: SACS.MEM.19.09.0525. Dátum prípravy materiálu: September 2019. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: sanofi-aventis Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku nájdete tu.

Záznamy z podujatí 2019

1
Klinická prax, 12. a 13. november 2019

Súčasťou prednášky Miesto a význam intenzifikovanej statínovej liečby je akreditovaný AD test do 7. júla 2020, ktorý nájdete tu.

Súčasťou prednášky Metamizol a jeho praktické využitie v bežnej klinickej praxi liečby bolesti je akreditovaný AD test do 3. augusta 2020, ktorý nájdete tu.

2
Klinická prax, 4. november 2019

Súčasťou prednášky Antitrombotická liečba včera, dnes a zajtra je akreditovaný AD test do 31. mája 2020, ktorý nájdete tu.

Súčasťou prednášky Bezpečná aplikácia injekcie z pohľadu sestry a pôrodnej asistentky je akreditovaný AD test do 16. júna 2020, ktorý nájdete tu.

3
Klinická prax, 18. a 19. september 2019

Súčasťou prednášky Očkovanie proti chrípke – zvyšovanie kvality života je akreditovaný AD test do 9. apríla 2020, ktorý nájdete tu.

4
2018 ESC/ESH Odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie
5
Sympózium: Aktuálna koncepcia manažmentu artériovej hypertenzie, 5. apríl 2019
6
Klinická prax bez bolesti, 16. apríla 2019
7
Klinická prax v pediatrii, 27. marca 2019
8
Klinická prax okolo nás, 14. marca 2019

Záznamy z podujatí 2018

1
Výber záznamov z prednášok na podujatiach Klinická prax 2018
Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC